Zostały tylko 4 dni do II edycji szkolenia online – “Jak założyć i prowadzić agencję menadżerską” !

Podstawowym dokumentem jakim agent piłkarski związuje się z swoim klientem, czyli z zawodnikiem lub z klubem piłkarskim jest umowa pośrednictwa. Umowa pośrednictwa reguluje wszelkie prawa i obowiązki podmiotów, które ją zawierają.

Agent piłkarski może zawrzeć umowę pośrednictwa z zawodnikiem, który ukończył 15 lat, chyba że zawodnik wcześniej otrzymał ofertę zawarcia kontraktu z klubem piłkarskim.

Co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa pośrednictwa? Co powoduje, że umowa pośrednictwa jest nieważna w świetle przepisów prawa piłkarskiego? W jaki sposób agent może dodatkowo zabezpieczyć swoją prowizję? Jakie elementy powinna zawierać profesjonalna umowa pośrednictwa?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymasz na szkoleniu online „Jak założyć i prowadzić agencję menadżerską”, które poprowadzę już w najbliższy wtorek 15 lutego 2022 roku o godzinie 8.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką związaną z agentami piłkarskimi zachęcam do udziału w szkoleniu.

Zapisy i informacje pod mailem: szkolenia@prawopilkarskie.pl

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Kontakt: szkolenia@prawopilkarskie.pl

Podobne artykuły