Zmiany w Regulaminie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – wejście w życie nowelizacji od 1 września 2024 roku

Zmiany w Regulaminie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – wejście w życie nowelizacji od 1 września 2024 roku

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o przyjęciu nowego regulaminu Programu Certyfikacji wraz z załącznikami, który wejdzie w życie 1 września 2024 roku i będzie obowiązywać wszystkie podmioty posiadające certyfikat PZPN oraz te, które przystąpią do procesu aplikacyjnego na kolejny rok jesienią 2024 roku.

 

Najważniejsze różnice w stosunku do aktualnie obowiązujących dokumentów odnoszą się do następujących kwestii:

 

Regulamin Programu Certyfikacji:

– dodanie zapisu, że szkółka, której został w danym roku odebrany Certyfikat PZPN, może podczas odbywającego się w tym samym roku procesu aplikacyjnego na rok kolejny, wybrać tylko poziom Certyfikatu niższy od ostatnio posiadanego (Par. 7 ust. 3).

– doprecyzowanie procedury obniżenia poziomu certyfikatu na wniosek szkółki (Par. 10 ust. 11-12).

 

Załącznik nr 1 – Kryteria Programu Certyfikacji:

– zmiana poziomu wymaganych licencji trenerskich. Dopuszczenie trenera z licencją Grassroots C/UEFA C do pełnienia funkcji I trenera w drużynach Skrzata i Żaka w szkółkach na poziomie srebrnym i złotym (Pkt 4.1.1 oraz 4.2)

– wydłużenie okresu zimowego dla drużyn Skrzata i Żaka do marca przy jednoczesnym wskazaniu, że w okresie letnim treningi i mecze muszą odbywać się na sztucznej lub naturalnej nawierzchni trawiastej (Pkt 5.6 oraz 5.9)

– zmiana zapisu dotycząca wymaganej liczby jednostek meczowych w mezocyklu. Doprecyzowano, że wymagane jednostki muszą odbywać się w oddzielnych mikrocyklach (Pkt 7.10)

– zmiana zapisu dotyczącego obowiązku prowadzenia zajęć w okresie wakacyjnym. Zamiast przez 50% okresu wakacyjnego zajęcia należy prowadzić przez 4 mikrocykle (z 10), przy czym mikrocykl obozowy nie wlicza się do 4 obowiązkowych (Pkt 7.15)

 

Załącznik nr 7 – Brand Manual

– rozszerzenie katalogu nośników na których mogą być wykorzystywane logotypy Programu Certyfikacji o: banery, billboardy, roll-upy.

– drobna zmiana odnosząca się do wyglądu poszczególnych logotypów nawiązująca do aktualnego KV Polskiego Związku Piłki Nożnej

 

Cały znowelizowany Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie pzpn.pl

Podobne artykuły