Zmiany w pozyskiwaniu przez polskie kluby zawodników z Ukrainy i Rosji

Zmiany w pozyskiwaniu przez polskie kluby zawodników z Ukrainy i Rosji

 

W związku z toczącą się wojną na terytorium Ukrainy, w wykonaniu postanowień Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników (RSTP) – Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił, że od dnia 7 marca 2022 roku w przypadku zawodników posiadających obywatelstwo inne niż ukraińskie pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów – członków federacji Ukrainy oraz w przypadku zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów – członków federacji Rosji:

a) okres transferowy zakończy się dopiero w dniu 7 kwietnia 2022 roku

b) w sezonie 2021/2022 zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do czterech klubów i uczestniczyć w oficjalnych meczach w trzech klubach,

c) każdy klub może pozyskać nie więcej niż dwóch zawodników, korzystając z tych przepisów.

 

Natomiast w przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa, o którym mowa w art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych. Oznacza to znaczne ułatwienia w pozyskiwaniu do polskich klubów zawodników poniżej 18 roku życia. Powyższą możliwość omówię dokładnie, już niedługo, w odrębnym wpisie na Blogu.

 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku pozyskiwania zawodników na podstawie powyżej wprowadzonych nowych regulacji nadal obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).

 

Z kolei – o zniesieniu od 27 lutego 2022 roku ograniczeń dotyczących możliwości uprawniania do gry i potwierdzania przez polskie kluby zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie, informowałem już we wcześniejszym wpisie.

Podobne artykuły