Zmiana w przepisach PZPN dotycząca wynagrodzeń piłkarzy

Zmiana w przepisach PZPN dotycząca wynagrodzeń piłkarzy

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują zmienione przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące wynagrodzeń piłkarzy.

Dotychczas w kontraktach piłkarskich był obowiązek określania kwoty wynagrodzenia zawodników w kwocie BRUTTO. Wymóg taki powodował w praktyce wiele komplikacji, ponieważ w zależności od formy zatrudniania inna była wysokość łącznego opodatkowania wynagrodzenia i tym samym inna była kwota „do ręki” dla zawodnika, a więc w konsekwencji trudno było określić w dniu zawarcia kontraktu jaka będzie rzeczywista kwota BRUTTO miesięcznego wynagrodzenia. Oczywiste jest, że zawodnika interesuje kwota jaką otrzyma od klubu „do ręki”, czyli kwota NETTO, a nie kwota BRUTTO.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu od teraz dopuszczalne jest określanie w kontrakcie piłkarskim wynagrodzenia zawodnika w kwocie NETTO, a więc w kwocie „na rękę”.

Co więcej, nowe przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej określają również, że zapłata wynagrodzenia dla zawodnika ma zostać dokonana przez klub najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca. Przepis ten powoduje, że nie będzie już możliwe (zgodne z nowymi przepisami) dokonywanie płatności wynagrodzenia np.: za styczeń 2024 roku w terminie do 25 lutego 2024 roku (musi ono być wypłacone najpóźniej do 15 lutego 2024 roku).

Ważne jest to, że nowe przepisy PZPN nie przewidują żadnego okresu przejściowego, a więc dotychczasowe kontrakty, które są niezgodne z nowymi przepisami np.: zawierają termin płatności wynagrodzenia dłuższy niż do 15 dnia kolejnego miesiąca, powinni zostać aneksowane od 1 stycznia 2024 roku i dostosowane do nowych zasad.

Pełna obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku regulacja art. 7 ust. 2 lit. b) uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej brzmi: „pod rygorem nieważności Kontrakt musi zawierać wynagrodzenie indywidualne Zawodnika w okresie obowiązywania Kontraktu, podane w kwocie brutto lub netto, z jednoczesnym określeniem waluty, częstotliwości i terminu wypłaty tego wynagrodzenia, przypadającego nie później niż 15 dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego, po okresie, za który wynagrodzenie to jest należne oraz sposobu płatności. Jeżeli wynagrodzenie indywidualne Zawodnika nie obejmuje całości okresu obowiązywania Kontraktu, Kontrakt jest ważny tylko w Sezonach rozgrywkowych, w odniesieniu, do których to wynagrodzenie zostało wyraźnie określone.”

W związku z dość dużą zmianą przepisów piłkarskich, w wielu przypadkach konieczne jest dokonanie przez kluby od 1 stycznia 2024 roku zmian (aneksowania) dotychczasowych kontraktów piłkarskich, tak aby były one zgodne z prawem.

Podobne artykuły