Zapisy na szkolenie “Działalność agentów piłkarskich w Polsce” – Poznań, 24 październik 2020

0 komentarzy

Zapisy na szkolenie “Działalność agentów piłkarskich w Polsce” – Poznań, 4 październik 2020

Poznaj przepisy piłkarskie regulujące działalność agentów piłkarskich w Polsce. Sprawdź jakie zasady obowiązują kluby piłkarskie oraz zawodników podczas współpracy z agentami piłkarskimi. Dowiedź się jak zostać legalnie działającym pośrednikiem transakcyjnym. Nawiąż kontakty biznesowe na rynku piłkarskim. Jeśli jesteś pośrednikiem transakcyjnym albo zamierzasz rozpocząć działalność jako agent piłkarski, jeśli zarządzasz klubem albo akademią piłkarską, jeśli jesteś zawodnikiem albo rodzicem niepełnoletniego zawodnika szukającego wsparcia w prowadzeniu kariery sportowej – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Dla kogo skierowane jest szkolenie?

Pośrednicy transakcyjni działający w Polscy

Osoby zainteresowane pracą agenta piłkarskiego

Osoby zarządzające klubami i akademiami piłkarskimi

Skauci piłkarscy

Dyrektorzy sportowi

Trenerzy piłki nożnej

Zawodnicy oraz rodzice niepełnoletnich zawodników szukający pomocy w prowadzeniu kariery piłkarskiej

Pozostałe osoby zainteresowane tematyką szkolenia oraz chcące nawiązać kontakty w branży piłkarskiej

Jaką wiedzę uzyskasz w trakcie szkolenia?

Jakie są podstawowe przepisy PZPN dotyczące działalności pośredników transakcyjnych w Polsce?

Jaka forma prawna działalności jest najlepsza dla agencji piłkarskich?

Czym zajmuje się pośrednik transakcyjny?

Kto może zostać pośrednikiem transakcyjnym?

Jak uzyskać wpis do systemu rejestracyjnego PZPN?

Kim w świetle prawa jest skaut piłkarski i agent sportowy?

Jak działać na rynkach zagranicznych?

Co zawiera podstawowa umowa pośrednictwa?

Jak przygotować dobrą umowę pośrednictwa z zawodnikiem i zabezpieczyć się na przyszłość?

Jakie umowy zawierać z klubami piłkarskimi?

Jakie są obowiązki pośredników transakcyjnych?

Jakie są obowiązki klubów piłkarskich we współpracy z pośrednikami?

Czy zawodnik niepełnoletni może mieć agenta i na jakich zasadach mogą współpracować?

Ile i jak mogą zarabiać agenci piłkarscy?

Reprezentacja klubu i zawodnika przy jednej transakcji

Za co grozi odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednikom, zawodnikom i klubom piłkarskim?

Sposoby rozwiązywania umów pośrednictwa

Jak zabezpieczyć prawnie otrzymanie wynagrodzenia od zawodnika i klubu piłkarskiego?

Przedawnienie roszczeń z umów pośrednictwa

Obowiązki klubów piłkarskich w stosunku do niepełnoletnich zawodników

Regulacje prawne dotyczące Kontraktów U18 – zagadnienia podstawowe

Sposoby rozwiązywania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnika z klubem, tak aby zawodnik uzyskał status zawodnika wolnego

Egzekucja wynagrodzeń od klubów i zawodników, w tym sporządzenie pozwów o zapłatę

Funkcjonowanie Piłkarskiego Sądu Polubownego

Harmonogram szkolenia:

10.00 – Przywitanie uczestników

10.00- 10.30 – Autoprezentacja uczestników

10.30 – 12.00 – Agent piłkarski, a pośrednik transakcyjny. Uzyskanie uprawnień pośrednika transakcyjnego. Wybór najlepszej formy prawnej prowadzenia biznesu. Obowiązki pośrednika transakcyjnego i odpowiedzialność dyscyplinarna.

12.00 – 12.30 – Pierwsza sesja networkingowa / Indywidualne konsultacje prawne

12.30 – 14.00 – Sporządzanie umowy pośrednictwa. Klauzule wyłączności. Współpraca z zawodnikami niepełnoletnimi i ich rodzicami. Zabezpieczenie prawne prowizji w umowach pośrednictwa i sposoby rozwiązywania umów.

14.00 – 14.30 – Druga sesja networkingowa / Indywidualne konsultacje prawne

14.30 – 16.00 – Kontrakty o profesjonalne uprawienie piłki nożnej oraz Kontrakty U18 z perspektywy agentów piłkarskich. Sposoby rozwiązywania kontraktów piłkarskich. Spory prawne pomiędzy zawodnikami, a klubami piłkarskimi.

16.00 – 16.30 – Trzecia sesja networkingowa / Indywidualne konsultacje prawne

16.30 – 18.00 – Nowa struktura organów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Reprezentacja zawodników przed Piłkarskim Sądem Polubownym. Sporządzanie pozwów o zapłatę wynagrodzenia i pozwów o rozwiązanie kontraktów piłkarskich oraz egzekucja wynagrodzeń.

18.00 – Rozdanie certyfikatów

Termin szkolenia:

24 październik 2020 (sobota)

Miejsce szkolenia:

Poznań

(dokładna lokalizacja podana zostanie na 3 dni przed terminem szkolenia)

Czas trwania szkolenia:

8h (godz. 10-18)

Co otrzymasz za udział w szkoleniu?

– Praktyczną wiedzę prawną z prawa piłkarskiego przekazaną w przystępnej formie

– Materiały szkoleniowe

– Wzory dokumentów do wykorzystywania w pracy pośredników transakcyjnych oraz w klubach piłkarskich

– Certyfikat uczestnictwa

– 3 sesje networking-owe podczas, których nawiążesz kontakty w branży piłkarskiej

– Możliwość nawiązania stałej współpracy na preferencyjnych warunkach

Cena szkolenia:

847 złotych (w tym 23% VAT).

Prowadzący szkolenie:

radca prawny Dariusz Laszczyk – autor bloga Prawopilkarskie.pl

Jak zapisać się na szkolenie?

1. Dokonaj przelewu kwoty 847 złotych na rachunek bankowy Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk 23 1240 1385 1111 0010 3987 5438 z dopiskiem „Szkolenie – Działalność agentów piłkarskich w Polsce – Poznań, 24.10.2020”

2. Wyślij zgłoszenie na e-mail: szkolenia@prawopilkarskie.pl podając: imię, nazwisko i numer telefonu oraz załączając potwierdzenie dokonania zapłaty za szkolenie. Jeśli potrzebujesz Fakturę VAT – dodatkowo podaj dane do faktury (nazwa i adres firmy oraz NIP).

Dodatkowe informacje:

Dokonując Zgłoszenia na szkolenie oświadczasz nie masz objawów koronawirusa COVID – 19 oraz, że masz świadomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym sanitarnych, a także oświadczasz że nie będziesz wnosił do organizatora oraz uczestników szkolenia żadnych roszczeń związanych z ewentualnych zakażeniem w trakcie szkolenia. Szkolenie może zostać odwołane w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dotyczących koronowirusa COVID – 19, które ograniczą lub uniemożliwią prawidłowe przeprowadzenie szkolenia. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów koronowirusa COVID – 19 przed lub w dniu szkolenia nie powinien on na nie przychodzić i powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora.

Szkolenie może zostać odwołane także w przypadku zgłoszenia mniej niż 10 uczestników. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Zapisy na szkolenie trwają do dnia 20 października 2020 roku.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych (RODO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dariusz Laszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk z siedzibą w Poznaniu (61-625) przy ul. Hawelańskiej 6A/98, posiadający NIP: 6612192560, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając korespondencje na adres: ul. Hawelańska 6A/98, 61-625 Poznań lub pisząc na adres: biuro@kancelaria-laszczyk.pl. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje dobrowolne Zgłoszenie na szkolenie „Działalność agentów piłkarskich w Polsce”. Administrator może przetwarzać dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem szkolenia oraz w związku z procedurami związanymi z przeciwdziałaniem COVID – 19. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwy będzie Twój udział w szkoleniu . Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do przeprowadzenia szkolenia, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator nie przekazuje Twoich dane osobowych zewnętrznym podmiotom. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o Twoje dane osobowe przekazane w Umowie, Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.