Wysokość opłaty od pozwu przed Piłkarskim Sądem Polubownym

0 komentarzy

Zawodnik składający pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego zobowiązany jest uiścić niepodlegającą zwrotowi kwotę w wysokości 300 złotych tytułem opłaty rejestracyjnej oraz wpis stosunkowy, który uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu, czyli od wysokości należności dochodzonej w pozwie.

W sprawach majątkowych cały wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu sporu:

a) do 30.000 zł. – 6%, nie mniej jednak niż 600 zł;

b) od 30.001 zł do 60.000 zł – 5%;

c) od 60.001 zł do 120.000 zł – 4%;

d) od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%;

e) powyżej 360.001 zł – 2 %;

Opłata ta nie może jednak być większa niż 20.000 złotych.

Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe albo w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego określa wpis tymczasowy, w granicach od 600 zł do 1.000 zł.

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.