Wygrana sprawa w Trybunale Arbitrażowym Do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim !

Wygrana sprawa w Trybunale Arbitrażowym Do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim !

Cieszę się, że mogę poinformować o wygranej sprawie prowadzonej w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym Do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Jako pełnomocnik reprezentowałem klub piłkarski w sprawie o zmianę niekorzystnej decyzji wydanej przez Najwyższą Komisję Odwoławczą Polskiego Związku Piłki Nożnej (NKO PZPN).

Pokrótce sprawa dotyczyła kwestii braku przyznania walkowera za udział w meczu nieuprawionego zawodnika drużny przeciwnej. Spór rozpoczął się od wydania negatywnej decyzji tj.: decyzji o braku przyznania walkowera przez organy wojewódzkiego związku piłki nożnej. Na skutek złożonego odwołania finalnie związkowa komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej przyznała rację reprezentowanemu przez mnie klubowi i nałożyła na przeciwka karę walkowera.

Od tej decyzji przeciwny klub złożył jednak skargę kasacyjną do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, która o dziwo uwzględniła skargę i zmieniła decyzję związkowej komisji odwoławczej, co spowodowało brak przyznania walkowera.

Po analizie sprawy, razem z władzami reprezentowanego klubu uznaliśmy że decyzja organów PZPN jest niesprawiedliwa i krzywdząca, dlatego zasadnym jest wniesienie skargi na decyzję Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wprost do Trybunału Arbitrażowego Do Spraw Sportu przy PKOL.

Po przeprowadzeniu postępowania przez Trybunał Arbitrażowy Ds. Sportu przy PKOL, w którym przeciwnymi stronami byli reprezentowany przeze mnie klub piłkarski oraz PZPN, uzyskaliśmy wygrywający wyrok na mocy którego zmieniono decyzję NKO PZPN i finalnie przyznany został nam walkower.

Jakie praktyczne wnioski nasuwają się po tej sprawie ?

Po pierwsze, nieważne że jesteś pełnomocnikiem klubu piłkarskiego z niższych lig, zawsze warto powalczyć do końca o sprawiedliwość.

Po drugie, nawet kluby z niższych lig mogą skutecznie powalczyć o zmianę niekorzystnych decyzji (czy to wydanych przez wojewódzkie związki piłki nożnej czy też wydanych przez organy Polskiego Związku Piłki Nożnej).

Po trzecie, warto walczyć o sprawiedliwość nawet jeśli przyznany walkower i dodatkowe 3 punkty dotyczącą zakończonego już sezonu rozgrywkowego. Na skutek rozstrzygnięcia Trybunału, wojewódzki związek piłki nożnej powinien zweryfikować tabelę zakończonego już sezonu rozgrywkowego 2022/2023.

Po czwarte, nawet w niższych ligach obowiązują regulaminy rozgrywkowe (jak się okazuje dla niektórych to nowość), które działacze klubów piłkarskich tj.: zarząd, trenerzy, kierownicy drużyn oraz zawodnicy mają obowiązek znać i ich przestrzegać.

Po piąte, kara walkowera nie jest karą szczególną i stosowaną tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to kara taka sama jak każda inna i powinna być stosowana zawsze jeśli są do tego prawne przesłanki.

Po szóste, prawo interpretacji regulaminów piłkarskich przysługuje tylko zarządowi związków piłkarskich i nie mają tu znaczenia wykładnie, podpowiedzi czy sugestie osób spoza zarządu (np.: pracowników związku piłkarskiego), w szczególności przekazywane w formie ustnej (telefonicznej). Jeśli masz wątpliwości co do stosowania postanowień regulaminów rozgrywek zawsze możesz wystąpić do zarządu wojewódzkiego związku piłki nożnej o wydanie pisemnej interpretacji. Nie sugeruj się podpowiedziami nieuprawniony do tego osób, bowiem to ty możesz ponieść tego negatywne konsekwencje.

Po siódme, w sprawach spornych zawsze pierwszorzędne znaczenia będzie miała dokumentacja, w szczególności informacje zamieszone w protokołach meczowych. Ważne jest, aby informacje zamieszczane w protokołach meczowych były zweryfikowane i prawidłowe.

Po ósme, ważny jest upór i walka o zasady oraz sprawiedliwość przez władze każdego klubu nie bacząc na to, że takie działanie może spotkać się z nieprzychylnym kontr – działaniem „działaczy związkowych”. Tylko upór, wiara i konsekwentne działanie władz reprezentowanego klubu pozwoliło zmierzyć się z organami PZPN i uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie przed Trybunałem Arbitrażowym Ds. Sportu przy PKOL. Strona przegrywająca sprawę, w tym przypadku PZPN, ma obowiązek pokrycia kosztów prowadzonego postępowania arbitrażowego.

Mam nadzieje że wydane rozstrzygnięcie Trybunału będzie kolejną cegiełką w budowaniu normalności, sprawiedliwości i równości (również dla mniejszych klubów) w polskim środowisku piłkarskich.

Jeśli uważasz, że organy związkowe naruszają przepisy piłkarskie, walcz do końca o swoje prawa !

Podobne artykuły