Wygrana przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN

Kolejna zakończona sprawa sądowa o zapłatę w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN.

W sprawie reprezentowałem zawodnika, któremu klub piłkarski zalegał z zapłatą kilku miesięcznej kwoty wynagrodzenia z kontraktu o profesjonalne uprawienie piłki nożnej.

Mimo wystosowania przedsądowego wezwania do klubu, zawodnik nie otrzymał przelewu. Wobec powyższego zawodnik zdecydował o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN.

Po rozpoznaniu naszego pozwu, Piłkarski Sąd Polubowny PZPN uwzględnił w całości wszystkie roszczenia i wydał wyrok w którym zasądził na rzecz zawodnika od klubu całość zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami, a także dodatkowo klub został obciążony w całości kosztami postępowania sądowego, w tym klub ma obowiązek pokryć koszty obsługi prawnej.

Wyrok jest prawomocny. W przypadku braku zapłaty zasądzonych kwot w wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN , sprawa zostanie skierowana do komornika sądowego.

Podobne artykuły