Współpraca z markami TrainerPRO i KarrierePRO !

Współpraca z markami TrainerPRO i KarrierePRO !

Pomysłodawcą, założycielem i osobą zarządzającą markami TrainerPRO oraz KarrierePRO jest Pan Marcin Gabor. Od lat związany z piłką nożną jako Trener, Analityk, Dyrektor ds. sportowych, Koordynator ds. szkolenia młodzieży, autor fachowych artykułów na temat rozumienia piłki nożnej oraz taktyki, a także wykładowca podczas własnych seminariów oraz trenerskich kursów UEFA.

Idea projektu Pana Marcina Gabora

Problemy są wszędzie

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany drugorzędne, należące do kategorii przemian kosmetycznych lub poprawiające otoczkę. Panuje niezrozumienie piłki nożnej i brak pojmowania skomplikowanych zależności boiskowych oraz pozaboiskowych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na wszechobecnych ogólnikach, powtarzanych bezrefleksyjnie stereotypach oraz fatalnych uproszczeniach. Zagadnienia strategii, taktyki, jak również organizacji gry, nieustannie traktuje się po macoszemu. Przyznając wyżej wymienionym raczej status tematów ważnych dla nielicznej grupy pasjonatów, niż uznając ów tercet za absolutnie najistotniejszy fundament piłki nożnej. “Ludzie piłki” zajmują się ewentualnie drobnym wycinkiem tej skomplikowanej materii. A do tego najczęściej niewłaściwie. 95% polskich drużyn razi bardzo słabą, szczątkową, archaiczną i niekonsekwentną organizacją gry, a także brakiem kultury poczynań boiskowych. Zarządzanie Klubami odbywa się w sposób chaotyczny, pozbawiony spójnej – obliczonej na lata konsekwentnych dążeń – koncepcji i szczegółowego planu. Kluby nie posiadają wypracowanego Profilu, piony sportowe zazwyczaj działają na bazie niewielkich oraz niestabilnych struktur, a metodyczne procesy zastępują spontaniczne reakcje. Ze względu na przypadkowość działania, brakuje też pomysłu na zatrudnianie Trenerów. O Profilu Trenera, Scoutingu Trenerów czy wielostopniowym procesie rekrutacyjnym nikt nie słyszał. Angażowanie szkoleniowców przypomina wyciąganie królika z kapelusza – raz, że nie wiadomo, co chciałoby się wyciągnąć, a dwa – każde rozdanie zawsze jest ogromną niespodzianką. Gdy do kuriozalnych sytuacji dodamy jeszcze całkowite niezrozumienie dla specyfiki pracy szkoleniowej, deficyt w pojmowaniu jej długofalowego charakteru oraz niekompetentną ocenę, wówczas los Trenera fatycznie jawi się w ciemnej tonacji. Powyższe problemy, co warte zaznaczenia, to nie tylko polska domena. W innych krajach europejskich powiela się wiele negatywnych aspektów.

Dla Trenerów, Analityków – Klubów oraz Akademii

Narzekać potrafi jednak każdy, ale cała sztuka polega na tym, by na dokonywanie metamorfozy rzeczywistości posiadać pomysł. Marka TrainerPRO stanowi nowatorskie – na skalę europejską – przedsięwzięcie w kontekście charakteru idei oraz kompleksowości oferty. Stawiamy sobie za cel wdrożenie autorskiego projektu piłkarskiej edukacji, podniesienie poziomu w licznych obszarach oraz profesjonalizacji europejskiej piłki nożnej. Nasze fachowe spojrzenie ma pomóc na wielu płaszczyznach Trenerom, Klubom oraz Akademiom piłkarskim, czyli biegunom progresu piłki nożnej w każdym kraju. Wspieramy Trenerów w wielostopniowym rozwoju, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych i profesjonalizacji codziennej pracy. Pomagamy także Klubom i Akademiom w procesie pełnej profesjonalizacji, rozwoju struktur, wprowadzeniu procesów wewnętrznych oraz wielopłaszczyznowym progresie. Zamierzamy też sukcesywnie doprowadzać do konstelacji, w której Trener o określonej charakterystyce trafia do Klubu, poszukującego kandydata o konkretne wyznaczonych kryteriach. Mowa o wprowadzeniu systemu „Planowego doboru Trenerów”. Przygotowaliśmy również bezprecedensowy System wsparcia przyszłych trenerów, przeznaczony dla osób bez uprawnień trenerskich, pozwalający wejść w profesję szkoleniową z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz świadomością własnych celów.

Udostępniamy część usług Trenerom niezarejestrowanym, jednak dopiero dokonanie procesu rejestracji w bazie danych – na podstawie pomyślnej weryfikacji – uprawnia do korzystania z kompletu świadczeń oraz licznych przywilejów. Opracowanie wymagającego (74 punktów – 9 segmentów tematycznych) Arkusza Informacyjnego oznacza jednocześnie pierwszy krok na drodze rozwoju. Status „Trenera zarejestrowanego” otwiera perspektywę stałej współpracy z marką TrainerPRO, daje szansę przystąpienia do autorskiego programu edukacyjnego – Rozwoju Trenerów według TrainerPRO, wypracowania Indywidualnego Planu Rozwoju, gwarantuje skrócone procedury oraz permanentne rabaty, ale też ewentualność polecenia Trenera do sztabu szkoleniowego lub Klubu.

Profesjonalizacja to skomplikowany proces, zaś zmiany powinny zachodzić po obu stronach. Do osiągnięcia harmonii potrzeba również zdecydowanego podniesienia poziomu merytorycznego wśród potencjalnych pracodawców. Kluby i Akademie powinny czerpać z szerokiego wsparcia agencji, bowiem – na bazie długofalowej kooperacji – istnieje możliwość stworzenia całkowicie profesjonalnego podmiotu sportowego, koncepcyjnego i kompleksowego rozwoju w obszarze sportowym, wypracowania fachowych standardów organizacyjnych oraz zbudowanie solidnych podstaw ekonomicznych („Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy”).

Liczy się chęć, nie pieniądze

Jedno z głównych założeń marki TrainerPRO kryje się pod hasłem „dostępność”. Czekamy na poważnych, rozsądnych Trenerów każdego szczebla rozgrywkowego oraz aktywnych w dowolnej kategorii wiekowej, jak również Kluby – począwszy od Ekstraklasy, a na IV lidze kończąc, a do tego Akademie i Szkółki piłkarskie. Zapraszamy do kontaktu także osoby bez uprawnień szkoleniowych, zamierzające właściwie przygotować się do pracy w zawodzie Trenera. O profesjonalizmie nie świadczy lokalizacja, doświadczenie, czy zasobność portfela. Liczy się wiedza, profesjonalizm, myślenie, kreatywność, konsekwencja, zaangażowanie i kultura osobista. Chcemy, by futbol ulegał pozytywnej ewolucji i zdajemy sobie sprawę, że marka TrainerPRO już ma w tym swój udział.

Podobne artykuły