Wsparcie solidarnościowe z PZPN dla klubów piłkarskich na sezon 2020/2021!

Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwagi na trudną sytuację organizacyjno-ekonomiczną klubów piłkarskich wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w sezonie 2020/2021 zostanie udzielone wsparcie solidarnościowe w formie dofinansowania dla klubów Ekstraklasy, 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi.

Zgodnie z decyzją - w sezonie 2020/2021 każdy klub Ekstraklasy, 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi otrzyma od PZPN wsparcie solidarnościowe w formie dofinansowania w wysokości:

a) Kluby Ekstraklasy - 1.843.750 złotych

b) Kluby 1. Ligi - 527.778 złotych

c) Kluby 2. Ligi - 289.474 złotych

d) Kluby 3. Ligi - 46.000,00 złotych.

Wsparcie solidarnościowe nie przysługuje jednak klubom, które wycofają się lub zostaną wycofane z rozgrywek w sezonie 2020/2021. Kluby, które wycofają się lub zostaną wycofane z udziału w rozgrywkach w sezonie 2020/2021 po otrzymaniu części lub całości wsparcia solidarnościowego, będą zobowiązane do jego zwrotu.

Kluby piłkarskie muszą pamiętać, że wypłata wsparcia solidarnościowego nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez klub.

Należy zaznaczyć, że kwota dofinansowania powinna być przeznaczona na działalność statutową z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń zawodników. Dodatkowo kluby Ekstraklasy, 1 i 2 ligi mają obowiązek przeznaczyć co najmniej połowę otrzymanej kwoty na działania związane z prowadzeniem akademii piłkarskiej i szkolenie grup młodzieżowych w tym m.in. organizację obozów, transport, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia sztabów szkoleniowych. Ponadto kluby 1 ligi i 2 ligi są zobowiązane do sfinansowania z otrzymanych środków kosztów dostosowania obiektów do przeprowadzania transmisji telewizyjnych przez nadawców posiadających prawa do rozgrywek 1 ligi i 2 ligi.

Kluby zobowiązane są dokumentować poniesione wydatki, a na żądanie Departamentu Finansowego PZPN, klub będzie zobowiązany do przedstawienia rozliczenia wydatkowania otrzymanej kwoty dofinansowania. W przypadku nieprzekazania rozliczenia w terminie wskazanym przez Departament Finansowy PZPN, klub może być zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanych środków.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu