„WŁAŚCICIEL SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ” – SZKOLENIE ONLINE – 13 marzec 2021, godz. 10

0 komentarzy

„WŁAŚCICIEL SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ” – SZKOLENIE ONLINE

Cena: 499 złotych

Termin: 13 marzec 2021, start godz. 10

Zapisy i informacje: szkolenia@prawopilkarskie.pl

Szkolenie skierowane jest dla osób zamierzających założyć prywatną szkółkę piłkarską oraz do osób, które już prowadzą taką działalność. Podczas szkolenia dowiesz się jakie są formy prawne prowadzenia szkółki piłkarskiej, jak ją zarejestrować oraz w jaki sposób restrukturyzować biznes piłkarski.

Podczas szkolenia uzyskasz również wiedzę na temat umów szkoleniowych zawieranych z zawodnikami, w tym otrzymasz wzory takich umów i przykładowe zapisy pozwalające zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Poznasz także rozwiązania prawne na optymalizację zysków w szkółkach piłkarskich. Dowiesz się również jaka jest wysokość ekwiwalentów należnych szkółce piłkarskiej za szkolenie zawodników oraz w jaki sposób będziesz mógł czerpać korzyści finansowe już po zmianie przynależności klubowej wyszkolonych przez Ciebie zawodników.

Zagadnienia:

– Podstawy prawne prowadzenia działalności w Polsce

– Formy prawne funkcjonowania szkółek piłkarskich
– Jak uzyskać członkostwo szkółki w Polskim Związku Piłki Nożnej?
– Przekształcenie szkółki piłkarskiej w inną formę prawną
– Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)
– Jak chronić renomę szkółki?
– Zatrudnianie trenerów piłki nożnej w szkółkach
– Umowy szkoleniowe z rodzicami i sposoby zabezpieczenia interesów szkółki
– Sposoby zwiększania zysków w szkółkach piłkarskich
– Ekwiwalenty piłkarskie za wychowanków szkółek
– Współpraca z klubami piłkarskimi w zakresie szkolenia zawodników
– Relacje prawne między właścicielem szkółki, a agentem piłkarskim
– Rozwiązywanie sporów prawnych z rodzicami młodych zawodników
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Kontakt: szkolenia@prawopilkarskie.pl

Może być zdjęciem przedstawiającym obuwie i tekst „WŁAŚCICIEL SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ -SZKOLENIE ONLINE armogm: -zakładanie formy prawne szkółek piłkarskich -rejestracja szkółki W PZPN -przekształcenia szkółek zatrudnianie trenerów piłki nożnej umowy szkoleniowe z rodzicami zabezpieczenie ekwiwalentów -ochrona renomy szkółki -rozwiązywanie sporów prawnych -zwiększanie zysków W prowadzonej działalności Cena:499zł Cena: 13.03.2021 I GODZ. 10 Zapisy: szkolenia@prawopilkarskie.pl”

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.