„Training Compensation”, czyli zagraniczny ekwiwalent za szkolenie zawodników o wartości kilkudziesięciu tysięcy euro !

Training Compensation”, czyli zagraniczny ekwiwalent za szkolenie zawodników o wartości kilkudziesięciu tysięcy euro !

Niewiele osób zarządzających polskimi klubami, szczególnie tymi z niższych lig wie, że oprócz naszego krajowego ekwiwalentu za szkolenie młodych zawodników należą się im również opłaty za szkolenie od klubów zagranicznych.

Większość osób ma wiedzę na temat „Solidarity contribution”, czyli opłaty w wysokości 5% kwoty transferowej zawodnika, która jest należna klubom które szkoliły zawodnika od 12 roku do 23 roku życia.

Drugą opłatą, o której często zapominamy jest „Training Compensation”, czyli „rekompensata za szkolenie” lub „ekwiwalent za szkolenie” nazywany również „ekwiwalentem zagranicznym”.

FIFA wskazuje, że uzasadnieniem systemu rekompensat zagranicznych za szkolenie zawodników jest chęć zapewnienia, że kluby szkolące będą odpowiednio nagradzane za wysiłki i koszty, które zainwestowały w rozwój swoich młodych graczy. Ta koncepcja przyczynia się do tego, co często określa się mianem efektu “spływania”, a mianowicie, że rekompensata za szkolenie jest dystrybuowana od wierzchołka piramidy piłkarskiej, czyli od najbogatszych klubów zagranicznych aż na sam dół tej piramidy, czyli aż do polskich klubów z niższych lig. Często bowiem się zdarza, że opłaty te należne są polskim klubom z IV Ligi, Okręgówki, a nawet Klas A, B i C, oraz małym akademiom piłkarskim.

Niestety działacze z takich klubów nie mają wiedzy o przysługujących im opłatach lub nie potrafią ich skutecznie wyegzekwować. Zaznaczyć należy, że w przypadku braku egzekucji takiej opłaty od klubu zagranicznego w ciągu 2 lat od momentu kiedy miała ona być zapłacona, przepadnie ona bezpowrotnie na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Opłaty z tytułu „Training Compensation” zazwyczaj wynoszą kilkadziesiąt tysięcy EURO, więc warto posiadać wiedzę, kiedy ta opłata się należy i jak ją skutecznie wyegzekwować.

Którym polskim klubom należna jest opłata za szkolenie zawodników Training Compensation?

Jeśli chodzi o „Training Compensation” – jest to rekompensata należna polskim klubom za szkolenie zawodnika od 12 roku życia w przypadku, kiedy zawodnik przechodzi z klubu polskiego do klubu zagranicznego. Rekompensata ta należna jest tylko w dwóch przypadkach.

Po pierwsze Training Compesation należne jest wtedy, gdy zawodnik który przechodzi z klubu polskiego rejestrowany jest po raz pierwszy jako zawodowiec w klubie zagranicznym. Inaczej mówiąc, rekompensata należy się polskiemu klubowi, kiedy polski zawodnik podpisuje za granicą swój pierwszy zawodowy kontrakt w życiu, czyli gdy we wszystkich polskich klubach miał wcześniej status amatora. W takiej sytuacji do otrzymania opłaty Training Compensation uprawnione są wszystkie polskie kluby proporcjonalnie, które szkoliły zawodnika od 12 roku życia aż do dnia przejścia do klubu zagranicznego.

Drugi przypadek kiedy należne jest Training Compensation to sytuacja, gdy zawodnik o statusie zawodowca przechodzi do klubu zagranicznego przed końcem sezonu, w którym ukończy 23 rok życia. Inaczej mówiąc, rekompensata ta należna jest kiedy zawodnik w polskim klubie, z którego przechodzi za granicę podpisany ma już zawodowy kontrakt i po transferze do klubu zagranicznego, w klubie zagranicznym również podpisze kontrakt zawodowy. W takim przypadku klubem uprawnionym do otrzymania Training Compensation jest tylko i wyłącznie klub polski, z którego zawodnik bezpośrednio przechodzi za granicę, a kwota rekompensaty będzie naliczona tylko za okres, w którym ten zawodnik był zarejestrowany w ostatnim klubie polskim.

Czy wiesz, że wysokość Training Compensation (ekwiwalentu za szklenie) za 1 rok szkolenia zawodnika w najlepszych klubach europejskich wynosi aż 90.000 EURO?

Training Compensation powinno być płatne na rzecz polskich klubów w ciągu 30 dni od dnia rejestracji zawodnika w klubie zagranicznym. Poszczególne kwoty z Training Compensation rozdzielane są na poszczególne kluby polskie według okresów rejestracji zawodnika wskazanych w Paszporcie danego zawodnika.

Jeśli chodzi o wysokość Training Compensation to są to kwoty ustalone przez FIFA ryczałtowo za każdy rok szkolenia zawodnika. Kwoty te różnią się dla poszczególnych federacji piłkarskich oraz konkretnych lig piłkarskich. FIFA wskazuje, że inne są roczne koszty szkolenia zawodnika np.: w Brazylii, a inne w Europie. Inne będą koszty szkolenia zawodnika np.: w III lidze polskiej, a inne w Bundeslidze. FIFA co roku ustala na nowo ryczałtowe koszty szkolenia zawodników i dokonuje podziału poszczególnych lig piłkarskich z całego świata na 4 kategorie, które również różnią się jeśli chodzi o poszczególne światowe federacje tj.: UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL i OFC.

Przykładowo 1 rok szkolenia zawodnika w najlepszych drużynach CONMEBOL wyceniono na ryczałtową kwotę 50.000 USD, dla najsłabszych drużyn na 2000 USD. Dla porównania 1 rok szkolenia zawodnika w najlepszych drużynach europejskich (UEFA) wyceniono na ryczałtową kwotę 90.000 EURO, dla najsłabszych drużyn na 10.000 EURO.

Warto wskazać, że polskie kluby zakwalifikowane są w ramach UEFA do 3 (30.000 EURO za rok szkolenia) i 4 (10.000 EURO za rok szkolenia) kategorii pod względem wysokości Training Compensation. Najlepsze kluby europejskie z takich lig jak np.: Anglia, Włochy. Hiszpania, czy Niemcy zakwalifikowane są do najwyższej 1 kategorii (90.000 EURO za rok szkolenia).

W polskich realiach obecnie najczęściej zdarza się, że polscy młodzi zawodnicy wyjeżdżają właśnie do takich krajów europejskich jak Anglia, czy Włochy. W takich przypadkach mamy więc do czynienia ze zmianą barw klubowych w ramach Unii Europejskiej, co również ma duże znaczenie przy ustalaniu należnej kwoty Training Compensation.

Przykładowo za każdy rok szkoleniowy w ramach Unii Europejskiej od 12 do 15 roku życia należna jest rekompensata w wysokości po 10.000 EURO za każdy sezon, w którym zawodnik był zarejestrowany w polskim klubie. Inaczej wygląda naliczanie ekwiwalentu od 16 roku życia.

Jak łatwo zauważyć kwoty rekompensaty za szkolenie, czy ekwiwalentu zagranicznego Training Compensation, są dużo większe od kwot polskiego ekwiwalentu. Warto więc pilnować, aby kluby zagraniczne regulowały w sposób prawidłowy należności na rzecz polskich klubów, co może w sposób znaczący wpłynąć na rozwój futbolu w naszym kraju.

175.000 EURO za 7 lat szkolenia zawodnika w polskim klubie – przykład jak wyliczyć rekompensatę Training Compensation.

Zawodnik polski urodzony w dniu 15.08.1986r.. Rejestracja zawodnika od dnia 1.07.1996r. do dnia 30.06.2005r. w klubie, który jest klubem kategorii 3 we Polsce. Dnia 1.07.2005r. podpisał on swój pierwszy kontrakt z klubem, który jet klubem kategorii 2 w Hiszpanii. Okres, jaki należy uwzględnić przy wyliczeniu rekompensaty, rozpoczyna się dnia 15.08.1998r., tj.: gdy zawodnik polski ukończył 12 lat. Zawodnik opuścił klub polski po tym, jak był w nim szkolony przez 7 sezonów. Jest to okres, za jaki klub hiszpański musi uiścić rekompensatę klubowi polskiemu. Ponieważ zawodnik przeniósł się z w ramach Unii Europejskiej z klubu należącego do niższej kategorii do klubu należącego do wyższej kategorii, obliczenie opiera się na średniej kosztów szkolenia obu klubów.

Pierwsze 4 lata szkoleń, tj. od 12 do 15 roku życia, będą opierać się na kosztach szkoleń klubów kategorii 4, czyli każdy rok szkolenia po 10.000 EURO, a kolejne 3 sezony szkoleniowe po 45.000 EURO każdy. Należną całościową rekompensatę dla klubu polskiego za szkolenie tego zawodnika oblicza się więc następująco: [4 x EUR 10 000] + {3 x [(EUR 60 000 + EUR 30 000)] ÷ 2]} = 175.000 EURO.

Jeśli jesteś osobą zarządzającą klubem piłkarskim i wychowankowie Twojego klubu kontynuują karierę piłkarską za granicą powinieneś sprawdzić, czy Twój klub jest uprawniony do uzyskania „Training Compensation” !

W celu przeprowadzania audytu lub pomocy w uzyskaniu „Training Compensation” zachęcam do kontaktu.

Podobne artykuły