„Training Compensation”, czyli rekompensata od zagranicznych klubów za szkolenie polskich zawodników! (Część 1)

Training Compensation”, czyli rekompensata od zagranicznych klubów za szkolenie polskich zawodników!

Niewiele polskich klubów, szczególnie tych z niższych lig wie, że oprócz naszego krajowego ekwiwalentu za szkolenie młodych zawodników należą się im również opłaty od klubów zagranicznych.

Na swoim Blogu pisałem jakiś czas temu o „mechanizmie solidarnościowym” lub „opłacie solidarnościowej” należnej w przypadku każdego odpłatnego transferu zawodnika pomiędzy klubami z dwóch różnych krajów. Opłata ta wynosi zawsze 5% kwoty transferowej ustalonej pomiędzy klubami zagranicznymi i jest dzielona na wszystkie kluby piłkarskie, które szkoliły polskiego zawodnika od ukończenia 12 roku życia do 23 roku życia.

Drugą opłatą, o której często zapominamy jest „Training Compensation”, czyli „rekompensata za szkolenie” lub „ekwiwalent za szkolenie” nazywany również „ekwiwalentem zagranicznym”.

FIFA wskazuje, że uzasadnieniem systemu rekompensat zagranicznych za szkolenie zawodników jest chęć zapewnienia, że kluby szkolące będą odpowiednio nagradzane za wysiłki i koszty, które zainwestowały w rozwój swoich młodych graczy. Ta koncepcja przyczynia się do tego, co często określa się mianem efektu “spływania”, a mianowicie, że rekompensata za szkolenie jest dystrybuowana od wierzchołka piramidy piłkarskiej, czyli od najbogatszych klubów zagranicznych aż na sam dół tej piramidy, czyli aż do polskich klubów z niższych lig. Często bowiem się zdarza, że opłaty te należne są polskim klubom z IV Ligi, Okręgówki, a nawet Klas A, B i C, oraz małym akademiom piłkarskim.

Niestety działacze z takich klubów nie mają wiedzy o przysługujących im opłatach lub nie potrafią ich skutecznie wyegzekwować. Zaznaczyć należy, że w przypadku braku egzekucji takiej opłaty od klubu zagranicznego w ciągu 2 lat od momentu kiedy miała ona być zapłacona, przepadnie ona bezpowrotnie na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Opłaty z tytułu „Training Compensation” zazwyczaj wynoszą kilkadziesiąt tysięcy EURO, więc warto posiadać wiedzę, kiedy ta opłata się należy i jak ją skutecznie wyegzekwować.

W kolejnej serii wpisów na moim Blogu znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące „Training Compensation”, czyli rekompensaty pieniężnej należnej od zagranicznych klubów za szkolenie polskich zawodników!

Podobne artykuły