Blog

Zwolnienie Fundacji z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, a orzecznictwo sądowe

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. żaden przepis p.p.s.a. nie przewiduje zwolnienia fundacji z obowiązku ponoszenia kosztów