Blog

Jak długo trwa założenie akademii piłkarskiej?

Jak długo trwa założenie akademii piłkarskiej? Odpowiedź na to pytanie wiąże się bezpośrednio z pytaniem, jaką formę prawną wybierzemy. Pod tym względem najbardziej optymalną formą

Kto może założyć akademię piłkarską?

Kto może być założycielem akademii piłkarskiej? Akademie piłkarską działającą w formie fundacji mogą utworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a więc np.: spółki prawa