Blog

Zakładanie i funkcjonowanie fundacji – cz. 2

W jaki sposób można założyć fundację? Utworzenie fundacji może nastąpić w dwojaki sposób tj.: albo poprzez oświadczenie woli fundatora złożone w formie aktu notarialnego albo