Blog

Kontrakt trenera reprezentacji Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużony

Kontrakt trenera reprezentacji Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużony Jak informuje w dzisiejszym Komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz

Karuzela trenerska – co mówią o niej przepisy PZPN ?

Karuzela trenerska – co mówią o niej przepisy PZPN ? Po raz kolejny ruszyła karuzela trenerska w polskiej lidze. Co dzieje się z wynagrodzeniem zwalnianego

24.320,00 złotych dla trenerów sportowych !

24.320,00 złotych dla trenerów sportowych ! W ramach 9 edycji Programu „Kumulacja Aktywności” organizowanego przez Fundacje LOTTO im. Haliny Konopackiej trenerzy sportowi mogą pozyskać kwotę

Właśnie zakończyliśmy dzisiejsze, 6-godzine szkolenie online “Działalność agentów piłkarskich w Polsce” !

Właśnie zakończyliśmy dzisiejsze, 6-godzine szkolenie online “Działalność agentów piłkarskich w Polsce” ! Dziękuję wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu ! Wiedza prawna dotycząca zakładania

Nowy obowiązek klubów piłkarskich przy zatrudnianiu trenerów dzieci i młodzieży!

Nowy obowiązek klubów piłkarskich przy zatrudnianiu trenerów dzieci i młodzieży! Od 24 lipca 2020 roku Polski Związek Piłki Nożnej zobowiązuje kluby piłkarskie, aby przed podpisaniem

Zabezpieczenie prawne środowiska pracy trenerów piłki nożnej

Zabezpieczenie prawne środowiska pracy trenerów piłki nożnej Czy prawo związkowe PZPN reguluje kwestie zatrudniania trenerów? Czy stosunek zatrudnienia trenera jest rzeczywiście stosunkiem starannego wykonywania i

Zmiana uchwały Zarządu PZPN dotyczącej licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce !

Zmiana uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącej licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce ! W dniu 12

Co daje trenerowi uzyskanie prawa autorskiego do treningu piłkarskiego? (Cz. 3)

Co daje trenerowi uzyskanie prawa autorskiego do treningu piłkarskiego? Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (Cz. 2)

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (Cz. 2) Drugi warunek jaki musi być spełniony, aby dany trening mógł być

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (Cz.1)

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? Od czasu do czasu zgłaszają się do mnie trenerzy z zapytaniem, czy mogą

Czy trener piłki nożnej może być agentem zawodnika?

Czy trener piłki nożnej może być agentem zawodnika? Dostaje coraz więcej zapytań od trenerów piłki nożnej z prośbą o udzielenie im informacji w jaki sposób

Jakie są prawa i obowiązki trenera piłki nożnej?

Jakie są prawa i obowiązki trenera piłki nożnej? Zgodnie z przepisami wewnętrznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej do szczegółowych praw i obowiązków trenera pierwszego zespołu piłki

Formy prawne świadczenia usług trenerskich – cz. 5

Wykonywanie pracy trenera piłki nożnej na podstawie umowy o dzieło. Czy to legalne? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie, czyli trener zobowiązuje się do wykonania

Formy prawne świadczenia usług trenerskich – cz. 4

Trener piłki nożnej na umowie zlecenia Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli trener, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, czyli klubu

Formy prawne świadczenia usług trenerskich – cz. 2

Ostatni post dotyczący form prawnych świadczenia pracy przez trenerów piłki nożnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelników. W związku z zainteresowaniem tą tematyką dzisiaj napiszę kilka

Formy prawne świadczenia usług trenerskich – cz. 1

Coraz większa liczba trenerów piłki nożnej zgłasza się do mnie po pomoc prawną w sprawach prawidłowego uregulowania ich stosunków zatrudnienia z klubami i akademiami piłkarskimi.