Blog

Zwolnienie trenera za złe wyniki sportowe, a przepisy prawa

Czy stosunek zatrudnienia trenera jest rzeczywiście stosunkiem starannego wykonywania i czy w związku z tym klub może zwolnić trenera za złe wyniki sportowe? Odpowiedź na powyższe