Blog

Jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny PZPN?

Jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny przy Polskim Związku Piłki Nożnej? W roku 2012 Zarząd PZNP przyjął nowy regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego, w którym

Kto może reprezentować piłkarzy?

Zawodników piłki nożnej może reprezentować licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, adwokat lub radca prawny oraz członek rodziny zawodnika: rodzice, rodzeństwo i małżonek. Działalność taka polega na

O blogu

Pierwszy w Polsce blog prawa piłkarskiego. Na blogu omawiane są zagadnienia prawa związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz prawa międzynarodowego FIFA i UEFA, dotyczące statusu