Blog

Którym klubom piłkarskim należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika?

Którym klubom piłkarskim należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika? Odpowiadając na postawione pytanie należy wskazać, że założeniem przyznawania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jest uczestniczenie klubu