Blog

Czy zawodnik musi uczestniczyć w szkoleniach pozasportowych ?

Czy zawodnik musi uczestniczyć w szkoleniach pozasportowych ? Nowe przepisy kontraktowe Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązują zawodników do dokształcania pozasportowego. Co to oznacza ? Zgodnie