Blog

Pamiętaj o obowiązkach sprawozdawczych!

Przypominam, że kluby i akademie piłkarskie podlegające ustawie o rachunkowości mają obowiązek zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz złożenia ich do właściwych organów i to w ustawowych