Blog

45000 EURO tytułem Solidarity Contribution dla polskiego klubu !

45000 EURO tytułem Solidarity Contribution dla polskiego klubu ! Kolejne polskie małe kluby piłkarskie odzyskują należne im płatności z tytułu Solidarity Contribution od zagranicznych klubów