Blog

Słowniczek piłkarski – „Pośrednik transakcyjny”

Pośrednikiem transakcyjnym jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zarejestrowana w krajowym związku piłkarskim, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje klub lub zawodnika przy

Słowniczek piłkarski – „zawodnik wolny”

Zawodnik wolny – oznacza zawodnika, który nie jest związany z klubem kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora. Zawodnik wolny nie może

Słowniczek piłkarski – „transfer zawodnika”

Słowniczek piłkarski – „transfer zawodnika” Transfer zawodnika – oznacza zmianę przynależności klubowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której