Blog

prawo piłkarskie

Rozwiązywanie sporów w zakresie ekwiwalentu

Jak rozwiązać spór co do wysokości ekwiwalentu należnego za zawodnika? Co zrobić w przypadku kiedy pomiędzy klubami dochodzi do sporu o wysokość ekwiwalentu należnego za