Blog

Jednostronne rozwiązanie kontraktu przez Zawodnika z winy klubu piłkarskiego

W jakich przypadkach zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy Klubu? Zawodnikowi przysługuje uprawnienie do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy klubu w następujących przypadkach: 1)

Rozwiązanie kontraktu z winy klubu

Zawodnik ma możliwość rozwiązania kontraktu w winy klubu, w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności. Po pierwsze, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych