Blog

Akademie piłkarskie – regulacje prawne

Coraz więcej moich Klientów wyraża zainteresowanie założeniem biznesu piłkarskiego jakim jest profesjonalna akademia piłkarska. Pytają mnie oni w jaki sposób od strony prawnej i podatkowej