Blog

Nowe regulacje prawa piłkarskiego w 2015 roku

Rok 2015 przyniósł znaczące zmiany prawa w zakresie regulacji dotyczących zawierania kontraktów przez zawodników oraz dotyczące współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. I tak: 1) w dniu 27