Blog

Reaktywacja klubu piłkarskiego – cz.1

Reaktywacja klubu piłkarskiego. Od czego zacząć? Brak prawidłowego zarządzania klubem, brak strategii rozwojowej, nadmierne zadłużanie, niewiedza o możliwościach i sposobach korzystania z zewnętrznego finansowania to