Blog

Prawo odkupu i pierwokupu zawodnika w przepisach PZPN

Nowe przepisy PZPN dotyczące pierwokupu i odkupu zawodnika przez klub Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa odkupu i pierwokupu zawodników przez