Blog

Wysokość opłaty od pozwu przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Zawodnik składający pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego zobowiązany jest uiścić niepodlegającą zwrotowi kwotę w wysokości 300 złotych tytułem opłaty rejestracyjnej oraz wpis stosunkowy, który uzależniony jest od wartości przedmiotu

Jak złożyć pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego?

W jaki sposób zapoczątkować postępowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym? Wszczęcie postępowania rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu. Pozew powinnien spełniać wymogi formalne takie jak: a) oznaczenie stron postępowania