Blog

Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 9/10 – Wykup prywatną polisę ubezpieczeniową !

Wykup prywatną polisę ubezpieczeniową Przepisy ustawy o sporcie nakazują klubom sportowym ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, jednak nie wskazują nawet minimalnej kwoty takiego ubezpieczenia.

Kontuzja zawodnika – pomoc prawna cz. 2

Jakie uprawienia przysługują zawodnikowi w przypadku braku wykupu polisy przez klub? Jakie są sankcje dla klubu za naruszenie praw zawodnika w czasie kontuzji? Jakie świadczenia