Blog

Radca prawny pełnomocnikiem przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN

Kto może być pełnomocnikiem klubu piłkarskiego przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN? Pełnomocnikiem klubu piłkarskiego może być radca prawny oraz adwokat lub działacz, pracownik klubu posiadający