Blog

Duża kasa dla małego klubu piłkarskiego, czyli opłata solidarnościowa

Opłata solidarnościowa jest to opłata należna klubom za przyczynienie się do kształcenia i szkolenia zawodnika w wieku od 12 do 23 roku życia. Podobnie jak