Blog

Jak klub piłkarski może zgodnie z prawem odzyskać dług?

Zachowanie płynności finansowej przez kluby piłkarskie ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia niezakłóconej bieżącej działalności. Brak terminowej zapłaty wierzytelności przez kontrahentów – dłużników jest najczęstszą przyczyną