Blog

Obowiązki klubu wobec zawodnika niepełnoletniego

Kontynuując omawianie warunków jakie musi spełniać kontrakt piłkarski zawierany przez klub z zawodnikiem poniżej 18 roku życia, trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe zapisy jakie obowiązkowo