Blog

Przepis o ubezpieczeniu zawodników do zmiany ?

Przepis o ubezpieczeniu zawodników do zmiany ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami klub sportowy zrzeszony w związku sportowym np.: klub piłkarski zrzeszony w Polskim Związku Piłki

Ochrona prawna zawodników w razie doznania kontuzji sportowej

Ochrona prawna zawodników w razie doznania kontuzji sportowej W jaki sposób zabezpieczyć się prawnie w razie doznania kontuzji? Odszkodowanie od klubu? Świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń

Piłkarzu, jeśli miałeś kontuzje możesz uzyskać odszkodowanie od ZUS i od klubu!

Piłkarzu, jeśli miałeś kontuzje możesz uzyskać odszkodowanie od ZUS i od klubu! Zgłasza się do mnie coraz więcej zawodników, którzy w wyniku odniesionej kontuzji zostali postawieni

Kontuzja zawodnika – pomoc prawna cz. 2

Jakie uprawienia przysługują zawodnikowi w przypadku braku wykupu polisy przez klub? Jakie są sankcje dla klubu za naruszenie praw zawodnika w czasie kontuzji? Jakie świadczenia

Kontuzja zawodnika – pomoc prawna cz. 1

Zgłasza się do mnie coraz więcej zawodników, którzy w wyniku odniesionej kontuzji zostali pozostawieni przez klub sami sobie. Klub nie chce ponosić kosztów leczenia kontuzjowanego zawodnika, a

Uprawnienia zawodnika po doznanej kontuzji

Jakie obowiązki ma klub wobec kontuzjowanego zawodnika? Co zrobić w przypadku braku współpracy klubu w leczeniu kontuzji? Czy klub musi mieć polisę ubezpieczeniową na każdego

Piłkarzu – miałeś kontuzje?

Piłkarzu, jeśli miałeś kontuzje możesz odzyskać odszkodowanie od ZUS i od klubu! Zgłasza się do mnie coraz więcej zawodników, którzy w wyniku odniesionej kontuzji zostali postawieni

Wysokość wynagrodzenia zawodnika w okresie kontuzji lub choroby

Jakie wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi podczas kontuzji lub choroby? Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach, które to okoliczności