Blog

Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 8/10 – Sprawdź, czy klub posiada ubezpieczenie

Sprawdź, czy klub posiada ubezpieczenie Obowiązkiem każdego klubu sportowego jest ubezpieczenie każdego zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wobec powyższego – zarówno zawodnik amator, jak i

Ochrona prawna zawodników w razie doznania kontuzji sportowej

Ochrona prawna zawodników w razie doznania kontuzji sportowej W jaki sposób zabezpieczyć się prawnie w razie doznania kontuzji? Odszkodowanie od klubu? Świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń