Blog

Stan konkurencji akademii piłkarskich na rynku polskim – statystyki z Raportu

Jaki jest stan konkurencji akademii piłkarskich na rynku polskim? Od kliku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój systemu kształcenia młodych piłkarzy w nowopowstających w całym kraju