Blog

Przychód zawodnika jako przychód z działalności gospodarczej

Czy sportowiec może zaliczyć uzyskiwane ze sportu przychody do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej? Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (22.06.2015r.)