Blog

1 sposób na zwiększenie zysków klubu piłkarskiego – zwiększ zakres wiekowy szkolonych zawodników i czerp zyski z ekwiwalentu PZPN, Solidarity contribution oraz „Training Compensation” !

Rozszerz szkolenie zawodników o kolejne grupy wiekowe. Pamiętaj, że z każdym rokiem szkolenia zawodnika, w przypadku jego zmiany przynależności klubowej, Twojemu klubowi należny będzie większy