Blog

Dekalog prawny rodziców młodych piłkarzy: Zasada 5/10 – Sprawdź, czy agent piłkarski działa legalnie

Wydawać by się mogło, że agenci piłkarscy współpracują tylko z zawodowymi (“profesjonalnymi i znanymi”) zawodnikami, jednak w naszych realiach agenci piłkarscy rozpoczynają współpracę z młodymi