prawo piłkarskie

Stan konkurencji akademii piłkarskich na rynku polskim – statystyki z Raportu

0 komentarzy

Jaki jest stan konkurencji akademii piłkarskich na rynku polskim? Od kliku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój systemu kształcenia młodych piłkarzy w nowopowstających w całym kraju akademiach piłkarskich, inaczej zwanych szkółkami piłkarskimi. Początkowo akademie piłkarskie były zakładane jedynie przez znanych zawodników, którzy zakończyli już profesjonalne kariery piłkarskie. Obecnie można zaobserwować wzrost zainteresowania prowadzeniem akademii piłkarskich przez zwykłych pasjonatów tego sportu, którzy do tej pory nie mieli żadnych związków z zawodowym futbolem. Prowadzenie akademii piłkarskiej to oprócz pasji również, a może przede wszystkich biznes.

Statystyki pokazują dość dynamiczny wzrost w rejestracji nowych podmiotów zajmujących się branżą piłkarską. Poniżej przedstawiamy porównanie danych statystycznych z dnia 7 kwietnia 2014 roku z danymi statystycznymi z dnia 21 października 2015 roku. Dane pochodzą z wewnętrznego Raportu opracowanego przez naszą Kancelarię Prawną dotyczącego nasycenia rynku przez akademie piłkarskiego oraz trendów rozwojowych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki – na dzień 7 kwietnia 2014 roku zarejestrowanych było:

– 39 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „akademia piłkarska”,

–  35 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „szkółka piłkarska”,

– 28 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „soccer”,

– 48 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „football” [CEDIG 2014].

Natomiast, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości [Krajowy Rejestr Sądowy 2014] – na dzień 7 kwietnia 2014 roku zarejestrowanych było:

– 54 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „akademia piłkarska”,

– 14 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „szkółka piłkarska

– 13 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „soccer

– 26 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „football”.

Stan na dzień obecny tj.: na dzień 21 października 2015 roku wygląda następująco:

– 55 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „akademia piłkarska” – wzrost o 16 podmiotów

–  54 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „szkółka piłkarska”  – wzrost o 19 podmiotów

– 30 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „soccer” – wzrost o 2 pomioty

– 60 jednoosobowych działalności gospodarczych mających w firmie przedsiębiorcy oznaczenie „football” – wzrost o 12 podmiotów.

 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 21 października 2015r. wygląda tak:

– 68 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „akademia piłkarska” – wzrost o 14 podmiotów,

– 15 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „szkółka piłkarska” – wzrost o 1 podmiot,

– 14 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „soccer” – wzrost o 1 podmiot,

– 40 podmiotów mających w nazwie oznaczenie „football” – wzrost o 14 podmiotów.

 

Należy zauważyć, że akademie piłkarskie w większości mają utworzonych poza główną siedzibą kilka oddziałów, w których prowadzą również zajęcia szkoleniowe. Niektóre akademie posiadają już sieć kilkuset lokalizacji na terenie całego kraju – działających także na zasadzie franczyzy.

Inne ciekawe wnioski z naszego Raportu to m.in. to, że ważnym elementem konkurencji na polskim rynku są coraz prężniej rozwijające się akademie piłkarskie działające przy profesjonalnych klubach piłkarskich.

Ciekawym zjawiskiem jest powstawanie w Polsce akademii piłkarskich działających jako placówki franczyzowe zagranicznych klubów piłkarskich. Przykładem tego typu działalności, może być akademia piłkarska o nazwie FCBEscola Varsovia, należąca do międzynarodowej sieci akademii piłkarskich stworzonych przez hiszpański klub FC Barcelona.

Zauważalnym trendem jest również powstawanie akademii piłkarskich specjalizujących się w szkoleniu poszczególnych formacji np.: wyłącznie bramkarzy.

 

Wnioski jakie można wyciągną z Raportu na przyszłość są następujące – mimo dynamicznego powstawania akademii piłkarskich na usługi tego typu wciąż jest duży popyt, a poszczególne akademie piłkarskie mogą ze sobą konkurować na kliku polach m.in.: poprzez cenę usług, profesjonalizm kadry trenerskiej, zakres proponowanych usług, budowanie marki np: poprzez współprace z rozpoznawalnymi zawodnikami, czy poprzez związki partnerskie i współprace z profesjonalnymi klubami piłkarskimi zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

 

Co ważne, przy rosnącym nasyceniu rynku coraz większą rolę będą odgrywały optymalizacje prawo – podatkowe akademii piłkarskich, które będą przyczyniały się do uzyskiwania większych zysków przy tej samej liczbie trenujących zawodników. Możliwość działania akademii piłkarskich w tak wielu formach prawnych (m.in.: jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) może być również okazją do restrukturyzacji prowadzonych biznesów, a tym samym okazją do pozyskiwania nowych źródeł finansowania poprzez przeprowadzenie takich procesów prawnych jak choćby: przekształcenia, łączenia, czy podziały akademii piłkarskich i wyodrębnianie z nich innych podmiotów gospodarczych maksymalizujacych zyski z dodatkowych działalności.

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.