Słowniczek piłkarski – „transfer zawodnika”

Słowniczek piłkarski – „transfer zawodnika”

Transfer zawodnika – oznacza zmianę przynależności klubowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie obowiązującego kontraktu, bądź obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego. Niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego.
Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy.

Podobne artykuły