Słowniczek piłkarski – “Opcja kontraktowa”

Słowniczek piłkarski – “Opcja kontraktowa”

Opcja oznacza klauzulę zawartą w kontrakcie piłkarskim przewidującą możliwość przedłużenia okresu obowiązywania tego kontraktu na kolejny czas oznaczony.

Opcja przedłużenia kontraktu musi być sformułowana w sposób zgodny z przepisami, w innym przypadku będzie ona nieważna. Prawidłowy zapis kontraktowy Opcji musi zawierać min.:

1) okres przedłużenia kontraktu, który nie będzie dłuższy niż pierwotny okres jego obowiązywania,

2) informację, że pisemne oświadczenie klubu o skorzystaniu z Opcji zostanie doręczone zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu (w przypadku kontraktu zawartego na okres powyżej 12 miesięcy) albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania kontraktu (w przypadku Kontraktu zawartego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie),

3) podwyżkę wynagrodzenia indywidualnego zawodnika o nie mniej niż 20% w stosunku do wynagrodzenia jakie zawodnik pobierał za ostatni rok okresu obowiązywania pierwotnego kontraktu,

4) zrzeczenie się przez zawodnika uprawnienia do zawarcia przyszłego kontraktu z innym klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego Kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez Klubu z Opcji.

Podobne artykuły