Sąd wstrzymał stosowanie FIFA Football Agent Regulations !

Sąd wstrzymał stosowanie FIFA Football Agent Regulations !

Czy nowe regulacje FIFA dotyczące agentów piłkarskich są niezgodne z prawem unijnym ?

Sąd niemiecki właśnie wstrzymał stosowanie FIFA Football Agent Regulations !

Sąd Okręgowy w Dortmundzie tymczasowo zakazał FIFA i Niemieckiemu Związkowi Piłki Nożnej (DFB) egzekwowania, wdrażania i stosowania przepisów dotyczących agentów piłkarskich – FIFA Football Agent Regulations, które weszły w życie 9 stycznia 2023 roku. Sąd niemiecki uwzględnił wnioski o ochronę prawną agentów piłkarskich: Ralfa Bockstedte’a i Michaela Franka, którzy zgłosili niezgodność nowych regulacji FIFA z przepisami dotyczącymi swobody prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

Zgodnie z decyzją sądu żądanie wstrzymania wykonania kwestionowanego prawa jest uzasadnione, a nowe przepisy FIFA i ich oczekiwane wdrożenie przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej naruszają zakaz konkurencji, ponieważ mogą ograniczać wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin FIFA nie jest czysto sportowym regulaminem i dlatego nie jest wyłączony z zakresu art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zagraniczni agenci piłkarscy już od dłuższego czasu bronią się przed ograniczeniami wprowadzonymi w nowych regulacjach przez FIFA w kilku postępowaniach np.: Sąd Okręgowy w Moguncji skierował w tym zakresie sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości już pod koniec marca 2023 roku.

Wczorajsza decyzja Sądu Okręgowego w Dortmundzie może być precedensem i doprowadzić do wydawania podobnych orzeczeń sądowych w innych krajach, w tym w Polsce, co może spowodować, że nowe przepisy dotyczące agentów piłkarskich – FIFA Football Agent Regulations nie będą mogły być stosowane w poszczególnych krajach. W takiej sytuacji prawdopodobnie wrócimy do dotychczasowych uregulowań o pośrednikach transakcyjnych lub FIFA będzie musiała dokonać pilnych zmian w FIFA Football Agent Regulations.

Przypomnieć należy, że miesiąc temu (19 kwietnia 2023 roku) przeprowadzono już pierwszy egzamin na licencjonowanego agenta piłkarskiego FIFA na podstawie nowych regulacji i osoby zdające egzamin poniosły już koszty tego egzaminu, co także może być przedmiotem sporów z FIFA.

Od samego początku prac nad nowymi przepisami dotyczącymi agentów piłkarskich oraz już po ich wprowadzeniu przez FIFA, zgłaszane były różnego rodzaju zastrzeżenia co do zgodności tych przepisów z prawem unijnym oraz z prawem krajowym poszczególnych państw w zakresie m.in.: limitów prowizji, ograniczenia swobody prowadzenia działalności, czy choćby wykluczenia możliwości świadczenia wsparcia dla zawodników przez radców prawnych, adwokatów, czy najbliższą rodzinę zawodnika. Bez znaczenia nie mogą pozostawać również straty finansowe jakie ponieśli pośrednicy transakcyjni, którzy przez ostatnie lata inwestowali własne środki finansowe w budowanie biznesu menadżerskiego, a od 1 października 2023 roku – z różnych względów – nie będą posiadali licencji FIFA pozwalającej im na kontynuowanie dotychczasowej działalności gospodarczej. W tym zakresie również mogą pojawić się roszczenia odszkodowawcze przeciwko FIFA lub przeciwko krajowym związkom piłkarskim jeśli wprowadzą analogiczne regulacje (do czego zostały zobowiązane przez FIFA w terminie do 30 września 2023 roku).

Sprawa jest rozwojowa, ale niewątpliwie już niedługo czekają nas liczne spory prawne (również na polskim rynku piłkarskim), związane z wejściem w życie nowych regulacji FIFA Football Agent Regulations.

Podobne artykuły