Ruszyły dotacje z programu Sport Dla Wszystkich – termin składania wniosków do 1 marca 2024 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2024 roku Programu Sport dla Wszystkich. Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

 

Cele programu to:

zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych

– tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia

– wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju

– promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych

– promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu

– edukacja patriotyczna poprzez sport

– przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej

– niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych

 

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 100 mln zł.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2024 roku.

Podobne artykuły