Radca prawny pełnomocnikiem przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN

0 komentarzy

Kto może być pełnomocnikiem klubu piłkarskiego przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN? Pełnomocnikiem klubu piłkarskiego może być radca prawny oraz adwokat lub działacz, pracownik klubu posiadający pełnomocnictwo udzielone przez organ uprawniony do reprezentacji klubu, czyli pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd klubu piłkarskiego.

Pełnomocnikiem osoby fizycznej, czyli np.: pełnomocnikiem zawodnika lub pełnomocnikiem trenera może być radca prawny lub adwokat oraz współuczestnik sporu, licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, rodzic, małżonek, rodzeństwo lub jego zstępni (dzieci) oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

W przypadku reprezentowania klubu piłkarskiego, zawodnika lub trenera przez profesjonalnego pełnomocnika czyli np.: w przypadku reprezentowania przez radcę prawnego wszystkie pisma w sprawie są sporządzane i podpisywane przez radcę prawnego oraz doręczane na adres jego Kancelarii. Dodatkowo udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentacji przed Piłkarskim Sądem Polubownym zwalnia stronę postępowania z konieczności stawiania się na wszystkie rozprawy sądowe, ponieważ wszelkie czynności w jego imieniu są dokonywane przez tego pełnomocnika.

Z racji wykonywanego zawodu radca prawny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych mu przez klienta oraz tych o których dowiedział się on podczas prowadzenia jego spraw, co w pełni chroni klientów (kluby piłkarskie, zawodników, trenerów itd.) przed ujawnieniem wrażliwych danych do wiadomości publicznej.

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.