PZPN podwyższa opłaty w postępowaniu przed Piłkarskim Sądem Polubownym

PZPN podwyższa opłaty w postępowaniu przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Na mocy uchwały nr XIII/177 z dnia 1 grudnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w uchwale nr III/39 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN – m.in.: podniesiono wysokość opłaty zasadniczej w razie złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy (odwołanie do II Instancji od orzeczenia I Instancji Piłkarskiego Sądu Polubownego).

Obecnie strona postępowania, która nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia wydanego przez Piłkarski Sąd Polubowny będzie mogła złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w przypadku uiszczenia opłaty w wysokości – aż 200% opłaty zasadniczej.

Biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno skarżący uiszczał tylko 50% opłaty zasadniczej w razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy – to jest to dość znaczny wzrost opłaty, który stanowić będzie kolejny czynnik zniechęcający strony do wnoszenia spornych spraw do Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Kolejną zmianą wartą odnotowania jest zwiększenie wartości przedmiotu sporów z 75.000 złotych do 150.000 złotych, które będą rozpoznawane przez Piłkarski Sąd Polubowny w składzie tylko jednego arbitra (a nie przez zespół składający się z trzech arbitrów). Zmiana ta ma zapewne spowodować przyspieszenie rozpoznawania spraw w Piłkarskim Sądzie Polubownym (bez oczekiwania na zorganizowanie i zebranie się 3 osobowego zespołu arbitrów).

Zmiany wchodzą w życie od 1 grudnia 2023 roku, z tym zastrzeżeniem, że co do spraw, które wpłynęły do Piłkarskiego Sądu Polubownego lub, co do których już dokonano wylosowania składu przed dniem 1 grudnia 2023 roku przepisy stosuje się w dotychczasowym brzmieniu (sprzed 1 grudnia 2023 roku).

Podobne artykuły