Procedura rozwiązania kontraktu przez zawodnika z powodu braku płatności wynagrodzenia

Procedura rozwiązania kontraktu przez zawodnika z powodu braku płatności wynagrodzenia

Z dzisiejszych informacji medialnych dowiadujemy się, że niektórzy zawodnicy Lechii Gdańsk, z uwagi na zaległość w płatności wynagrodzenia, złożyli do klubu wezwania do zapłaty.

Na bazie tej sprawy przypomnijmy jak wygląda procedura rozwiązywania kontraktu przez zawodnika z powodu braku płatności wynagrodzenia.

Zgodnie z ogólną zasadą stabilności kontraktowej, kontrakty piłkarskie mogą być jednostronnie rozwiązywane przed ich zakończeniem tylko w wyjątkowych sytuacjach, opisanych w przepisach prawa piłkarskiego.

Jedną z możliwości jest jednostronne rozwiązanie kontraktu przez zawodnika z powodu zaległości z zapłatą wynagrodzenia zasadniczego (podstawowego). Zaległość w zapłacie wynagrodzenia musi wynosić, co najmniej dwa miesiące.

W takim przypadku zawodnikowi przysługuje prawo wszczęcia procedury jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Aby wszcząć procedurę – w pierwszej kolejności zawodnik powinien wystosować do klubu pisemne wezwanie do zapłaty wynagrodzenia i w treści tego wezwania wyznaczyć klubowi termin, nie krótszy niż 14 dni do zapłaty całości wynagrodzenia z dopiskiem, że w razie braku zapłaty skorzysta on z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

W przypadku braku zapłaty zaległego wynagrodzenia w pełnej wysokości w zakreślonym terminie, zawodnik powinien złożyć do klubu oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu. Oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu powinno być również złożone do organu prowadzącego dane rozgrywki piłkarskie np.: Ekstraklasa S.A..

Jeśli klub zapłaci tylko część zaległego wynagrodzenia lub zapłaci je po wyznaczonym terminie, to zawodnik będzie uprawiony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu.

Jeśli klub kwestionuje skuteczność rozwiązania kontraktu przez zawodnika, to w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu, może skierować sprawę do rozstrzygnięcia Piłkarskiemu Sądowi Polubownemu PZPN.

Podobne artykuły